About

เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึันมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพและความงามเป็นหลัก

โดย HealthGossip มีความหมายดังนี้ Health ที่หมายถีง สุขภาพ ส่วน Gossip หมายถึง การกระซิบ หรือ นินทา ซึ่งเมื่อมารวมกันเราจะให้ความหมายของ HealthGossip ว่า “การเม้าท์หรือบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ” นั่นเองค่ะ

หรืออาจจะบอกเขียนเล่าเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเจ้าของบล็อกเองเมื่อได้ไปที่ไหนมาบ้าง หรือไปทำอะไรมาแล้วเห็นว่าน่าจะก่อประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างก็จะนำมาเขียนรีวิวบอกเล่ากันตามประสา

การเขียนบล็อกนั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันในรูปแบบการให้ความรู้และความบันเทิงเม้าท์แบบใช้ภาษากันเองบ้างก็อย่าได้ถือสาเลยนะคะ

โดยบล็อกนี้จะมีคอนเซ็ปว่า “Healthy inside, Beauty outside” ที่มีความหมายว่า “สุขภาพที่ดีจากภายในทำให้สวยออกมาสู่ภายนอก” นั่นเอง

บล็อกนี้ได้ก่อตั้งขึ้นหรือเปิดเป็นเว็ปไซต์ในช่วงเดือนกันยายน 2015 ที่ผ่านมา แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้นั้นก็ใช้เวลาก่อนที่จะเปิดเป็นเว็ปไซต์นี้ก็หลายเดือนพอสมควร

สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตั้งชื่อเว็ปไซต์ แต่สุดท้ายก็ได้ชื่อ “HealthGossip” มาในช่วงเวลาสุดท้าย

ด้วยความมุ่งมั่นและมีความประสงค์อย่างแน่วแน่ในการเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปในทุกเพศและทุกวัย ซึ่งได้เห็นและตระหนักถึงสังคมของคนไทยในสมัยนี้เริ่มมีการหันมาให้ความสำคัญและมีความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขี้นแล้ว

โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยและความงามที่มาจากการดูแลตัวเองจากภายในปราถนาให้เกิดความงามสู่ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันเองได้ด้วยตัวเอง

ด้วยความประสงค์ของผู้เขียนบล็อกเอง ก็ได้เรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จึงอยากจะสานความรู้ความสามารถของตนเองโดยการแบ่งปันเพื่อนๆและก็เป็นการตอกย้ำตนเองอีกทางเพื่อที่จะไม่ลืมวิชาของตน

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ด้วยใจในการสร้างเว็ปไซต์นี้ขี้นมา เพื่อสามารถแบ่งปันความรู้ในทางด้านสุขภาพและความงามตามประสาคนที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รับความรู้และขจัดข้อสงสัยของเพื่อนๆไปได้บ้าง และหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อย  ขอบคุณค่ะ

Categories